Ši Privatumo politika kartu su sintas.lt tinklapio naudojimo taisyklėmis https://sintas.lt/lt/content/3-salygos-ir-taisykle reglamentuoja Jūsų naudojimąsi UAB „Sintas“ interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija.

Ši Privatumo politika netaikoma jokioms trečiųjų šalių programoms, paslaugoms ar interneto svetainėms, net jei jomis naudojatės / gaunate prieigą prie jų Sintas.lt nurodytomis priemonėmis. Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Kai ši Privatumo politika netaikoma, prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte perskaityti privatumo politiką ir susijusias sąlygas, paskelbtas atitinkamoje interneto svetainėje ar programoje, kuria naudojatės, ar kuri taikoma kitoms paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis Sintas.lt paslaugomis. Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi UAB „Sintas“ interneto svetaine ar mobiliąja aplikacija turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti UAB „Sintas“ interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Sintas“, juridinio asmens kodas 303323289, adresas Dainavos g. 26-1 LT-06144, Panevėžys, Lietuva, kontaktinio telefono Nr. +370 67198111, el. pašto adresas: uabsintas@gmail.com (toliau – Sintas.lt arba mes).

Jūsų asmens duomenų saugumu taip pat rūpinasi mūsų nepriklausomas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio telefono numeris +370 67198111, el. pašto adresas:uabsintas@gmail.com

1. KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.

Atsižvelgiant į mūsų Jums teikiamas ir Jūsų naudojamas Sintas.lt paslaugas, funkcijas ir kitą Jūsų sąveikavimą su mumis, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

Duomenų kategorija

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Iš kur gaunami duomenys

Jūsų identifikaciniai, anketiniai ir kontaktiniai duomenys

Identifikaciniai duomenys: Jūsų vardas, pavardė;

Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas.

Kiti anketiniai duomenys, kuriuos mums pateikiate savo pasirinkimu: gimimo data, lytis, kalbos pasirinkimas, įmonės pavadinimas ir duomenys, jeigu su mumis sąveikaujate įmonės vardu, kita informacija, kurią mums pateikiate apie save.

Gaunami iš Jūsų, kai Sintas.lt pateikiate užsakymą ir jo vykdymui būtinus savo duomenis, susikuriate asmeninę Sintas.lt paskyrą ir joje pateikiate savo duomenis, kreipiatės į mus su prašymu, paklausimu, skundu ir pan.

Registracijos, prisijungimo ir paskyros techniniai/ administravimo duomenys

Registracijos ir prisijungimo duomenys: el. pašto adresas ir slaptažodis, kurį mes saugome patikimai užkoduotą ir negalime jo matyti, Facebook ID, jeigu prie paskyros jungiatės per Facebook.

Techniniai/administravimo duomenys, būtini paskyros veikimui ir saugumui užtikrinti: vartotojo ID, paskyros statusas (aktyvi, užblokuota ir pan.), IP adresas, prisijungimų prie paskyros ir veiksmų paskyroje techniniai duomenys.

Kita informacija: požymis, kad susipažinote su Naudojimosi Sintas.lt taisyklėmis ir/ar Privatumo politika, susipažinimo data ir laikas

Gaunami iš Jūsų, kai registruojatės Sintas.lt ir susikuriate savo paskyrą

Sukuriami arba fiksuojami automatiškai (įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), Jums registruojantis, jungiantis ar naudojantis paskyra (pvz. techniniai duomenys).

Pirkimų duomenys

Jūsų užsakymo duomenys: užsakomos prekės, jų kiekis, kainos, suteiktos nuolaidos, panaudoti kuponai, užsakymo pateikimo data ir laikas;

Atsiskaitymo informacija: mokėjimo būdas, data ir laikas, mokėjimo duomenys (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu);

Pristatymo informacija: pristatymo būdas ir/ar pristatymo adresas, pagrindiniai gavėjo duomenys, jeigu gavėju nurodėte trečiąjį asmenį;

Informacija apie užsakymo statusą ir vykdymo eigą: ar užsakymas paruoštas, išsiųstas, pristatytas, informacija apie prekių ir pinigų grąžinimus ir pan.

Komunikacijos duomenys: informacija apie komunikaciją ir bendravimą su Jumis su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, Jūsų atsiliepimai ir vertinimai, kitos komunikacijos turinys.

Kita informacija: požymis, kad susipažinote su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir/ar Privatumo politika, susipažinimo data ir laikas

Jeigu pirkimą atliekate kaip registruotas klientas, pirkimo duomenys yra susiejami su kitais Jūsų asmeninėje Paskyroje saugomais duomenimis.

Gaunami iš Jūsų, kai Sintas.lt pateikiate užsakymą, atliekate užsakymo apmokėjimą, susisiekiate su mumis (arba mes susisiekiame su Jumis) su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, kai kreipiatės dėl prekių grąžinimo ir pan.

Sugeneruojami užsakymo vykdymo eigoje arba gaunami iš pardavėjų, kurių prekes perkate ir/arba partnerių, padedančių mums vykdyti užsakymus (pvz. informacija apie tai, kad užsakymas apmokėtas, išsiųstas, pristatytas ir pan.).

Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, kai ir kiek tokia informacija būtina pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, užsakymui priimti ir jam apdoroti (pvz. slapukų pagalba fiksuojama, kad Jūs susipažinote su pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir/ar Privatumo politika).

Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai

Sutikimai ir komunikavimo pasirinkimai: Jūsų sutikimai gauti rinkodaros ir/ar kitus pranešimus, informacija apie pranešimų užsakymą ir/ar atsisakymą;

Paslaugų pasirinkimai: informacija apie Jūsų naudojamas Sintas.lt paslaugas (pvz. turinio suasmeninimo paslaugą, miesto pasirinkimą ir kt.), jų užsakymą ir/ar atsisakymą.

Jūsų pasirinkimai dėl slapukų.

Gaunami iš Jūsų (ir fiksuojami automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), Jums pažymint atitinkamus sutikimus ir/ar pasirinkimus, užsakant atitinkamus pranešimus ir/ar paslaugas arba jų atsisakant.

Jūsų naršymo Sintas.lt interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys.

Naršymo duomenys: peržiūrėti puslapiai, peržiūrėtos prekės, peržiūros data ir laikas, naršymo trukmė, į pirkinių krepšelį ir/ar norų sąrašą įkeltos prekės, įkėlimo data ir laikas, reklamjuosčių paspaudimai, kiti paspaudimai ir domėjimasis turiniu, informacija, iš kur vartotojai patenka į svetainę, įskaitant (bet neapsiribojant) partnerių (ang. Affiliate) nuorodų statistika.

Techniniai duomenys: IP adresas, sesijos ID, naudojama naršyklė, įrenginio tipas, rezoliucija.

Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums naršant Sintas.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje.

Sugeneruojami iš Jūsų naršymo duomenų (pvz. statistinė naršymo informacija).

Kiti duomenys, kurie yra generuojami, kai naudojatės atitinkamomis Sintas.lt paslaugomis

Duomenys, kurie sugeneruojami, kai naudojatės tam tikromis Sintas.lt paslaugomis ar funkcijomis: pvz., kai išsaugote prekes „Norų sąraše“, pasirenkate ir išsaugote miestą (tikslu matyti artimiausius atsiėmimo punktus).

Jeigu šiuos veiksmus atliekate kaip registruotas klientas, duomenys yra susiejami su kitais Jūsų, kaip registruoto kliento, duomenimis.

Gaunami iš Jūsų (ir fiksuojami automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), kai Jūs naudojatės atitinkama Sintas.lt paslauga ar funkcija.

Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys

Informacija, kad pranešimas sėkmingai pristatytas, informacija apie pranešimo atvėrimą ir atvėrimo datą bei laiką, pranešime pateiktų nuorodų paspaudimai, informacija apie el. laiško persiuntimą (nefiksuojant adresato), informacija apie pranešimų (atitinkamo jų tipo) atsisakymą.

Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums gaunant ir peržiūrint naujienlaiškius ir kitus el. pranešimus.

Turinys, kuriuo dalijatės Sintas.lt

Jūsų Sintas.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje viešai pateikti atsiliepimai, vertinimai, klausimai apie prekes ir kitas turinys, kurį viešai pateikiate ir/ar kuriuo pasidalijate Sintas.lt.

Atminkite, kad turinį viešinate Jūs pats (-i), todėl esate visiškai atsakingas (-a) už turinį, kuriuo dalijatės.

Gaunami iš Jūsų, kai Jūs patalpinate atitinkamą turinį Sintas.lt.

Komunikacijos su Jumis duomenys

Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate mums klausimus, pateikiate mums atsiliepimus, skundus ir pan., mes tvarkome Jūsų komunikavimo su mumis įrašus ir kopijas, Jūsų pateiktus dokumentus ir duomenis, o taip pat mūsų pačių surinktus duomenis, kai ir kiek jie reikalingi Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.

Gaunami iš Jūsų, kai kreipiatės į mus su prašymu, atsiliepimu, skundu ar kita užklausa.

Surenkami mūsų pačių iš mūsų teisėtai jau turimų duomenų apie Jus ir/ar gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz. pardavėjų, valstybės institucijų ir pan.), kai ir kiek tai reikalinga Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

2.1. Prekių pirkimas ir Jūsų užsakymų vykdymas.

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume priimti, administruoti ir įvykdyti Jūsų prekių užsakymus, įskaitant (bet neapsiribojant) apdoroti mokėjimus, pristatyti prekes, priimti grąžinimus, išrašyti sąskaitas, bendrauti su Jumis su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, juos nagrinėti ir spręsti ir kt.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Kiek laiko saugome duomenis

Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys;

Jūsų pirkimo duomenys;

Komunikacijos duomenys, kai ir kiek jie susiję su konkrečiu užsakymu

Pirkimo-pardavimo sutarties, sudaromos tarp Jūsų ir Sintas.lt ar kito atitinkamo pardavėjo, sudarymo ir vykdymo tikslu

Konkretus užsakymas ir su juo susiję duomenys bei dokumentai saugomi 10 metų po užsakymo įvykdymo.

Jūsų duomenys, kuriuos vėlesnių užsakymų tikslu išsaugote asmeninėje savo Sintas.lt paskyroje (pvz. vardas, pavardė, telefono numeris, pristatymo adresai, mokėjimo kortelės duomenys), saugomi tol, kol galioja Jūsų paskyra arba kol pats juos iš paskyros pašalinate.

2.2. Sintas.lt Paslaugų teikimas

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume suteikti Jums paslaugas ir funkcijas pagal Sintas.lt naudojimosi taisykles ir/ar Jūsų pasirinkimus.

Registracija, Jūsų asmeninės Sintas.lt paskyros administravimas ir su paskyra susijusių paslaugų teikimas

2.2.1 Registruodamiesi ir susikurdami savo asmeninę Sintas.lt paskyrą, Jūs galite apsipirkti daug greičiau ir patogiau, matyti savo pirkimų istoriją, valdyti savo duomenis ir pasirinkimus, o taip pat naudotis tik registruotiems klientams teikiamomis Sintas.lt paslaugomis.

Tam, kad užtikrintume tinkamą Jūsų Sintas.lt paskyros veikimą, jos saugumą ir galėtume suteikti su paskyra susijusias paslaugas, mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Kiek laiko tvarkome duomenis

Registracijos, prisijungimo ir paskyros techniniai bei administravimo duomenys;

Kiti Jūsų Sintas.lt paskyroje saugomi ir/ar su ja susieti duomenys:

- Identifikaciniai, kontaktiniai, anketiniai ir kiti duomenys, kuriuos įvedate ir išsaugote savo Paskyroje (pristatymo adresai, mokėjimo kortelės duomenys ir kt.);

- Jūsų pirkimų istorija ir pirkimų duomenys;

- Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.

Naudojimosi Sintas.lt interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija taisyklės, t.y. tarp Jūsų ir Sintas.lt sudaryta Naudojimosi Sintas.lt paslaugomis sutartis

Registracijos, prisijungimo ir kitus paskyros duomenis saugome tol, kol galioja Jūsų Sintas.lt paskyra, t.y. kol ją panaikinate.

Jums ištrynus savo paskyrą, Jūsų identifikaciniai, kontaktiniai ir kiti duomenys yra negrįžtamai sunaikinami arba nuasmeninami taip, kad nebūtų galima Jūsų identifikuoti. Pirkimo duomenys atsiejami nuo Jūsų paskyros saugomi nustatytą laikotarpį (t.y. 10 metų).

2.2.2. Turinio suasmeninimas ir rekomendacijos

Kad naršyti ir apsipirkti Jums būtų dar patogiau ir greičiau, o pateikiamas turinys atitiktų Jūsų poreikius, mes Sintas.lt interneto svetainėje ir (ar) mobiliojoje aplikacijoje rekomenduojame Jums produktus, paslaugas, funkcijas ir pateikiame turinį, kurie gali Jums būti aktualūs.

Tam, kad galėtume kuo geriau Jus pažinti ir pateikti Jums išties aktualų turinį, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Kiek laiko tvarkome duomenis

Registruotų klientų duomenys:

- Jūsų Sintas.lt paskyroje pateikti identifikaciniai ir anketiniai duomenys bei vartotojo ID;

- Jūsų pirkimų duomenys;

- Jūsų naršymo Sintas.lt interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys;

- Kiti duomenys, kurie yra generuojami, kai naudojatės atitinkamomis Sintas.lt paslaugomis;

- Jūsų sutikimai, komunikavimo ir/ar paslaugų valdymo pasirinkimai.

Naudojimosi Sintas.lt interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija taisyklės, t.y. tarp Jūsų ir Sintas.lt sudaryta Naudojimosi Sintas.lt paslaugomis sutartis

Tol, kol esate registruotas klientas ir/ar naudojatės turinio suasmeninimo ir rekomendacijų paslauga.

Jeigu turinio suasmeninimas ir rekomendacijos Jums nebūtų aktualūs, Jūs galite bet kada šios paslaugos atsisakyti nustatydami atitinkamus pasirinkimus savo paskyroje, Paslaugų savitarnoje.

Jums atsisakius turinio suasmeninimo ir rekomendacijų paslaugos, Jūsų duomenys šiuo tikslu toliau nebebus renkami ir tvarkomi.

Neregistruotų Klientų duomenys:

- Sesijos ID;

- Sesijos metu užfiksuoti Jūsų naršymo Sintas.lt interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys.

Svarbu pažymėti, kad visi neregistruoto Kliento naršymo duomenys yra renkami ir tvarkomi tik nuasmeninti ir neleidžia identifikuoti konkretaus asmens.

Tam tikrais atvejais Sintas.lt sistema gali atpažinti Jus, kaip sugrįžtantį vartotoją ir ankstesnės (-ių) naršymo sesijos (-ų) metu surinktus duomenis susisieti su naujos naršymo sesijos duomenimis. Visgi, ir šiuo atveju mes negalime identifikuoti Jūsų, kaip konkretaus asmens, nes naršymo duomenys nėra siejami su jokiais kitais asmens duomenimis ir identifikatoriais.

Jūsų sutikimas, kurį suteikiate patvirtindami slapukų pasirinkimus

Tol, kol galioja Jūsų sutikimas, bet neilgiau kaip dvejus metus.

Sutikimą galite valdyti ir bet kada atšaukti keisdami savo slapukų pasirinkimus, kaip nurodyta „Slapukų politikoje“.

2.2.4. Kitų Sintas.lt Paslaugų ir funkcijų teikimas

Mes savo Klientams siūlome platų spektrą naudingų paslaugų ir funkcijų, kurių teikimui būtina tvarkyti tam tikrus Jūsų duomenis.

Pavyzdžiui, Jums naudojantis „Norų sąrašo“ paslauga, mes išsaugome Jūsų į „Norų sąrašą“ įkeltas prekes. Šiuo atveju mes tvarkome tiek Jūsų „Norų sąraše“ esančių prekių sąrašą, tiek informaciją, kada prekė įkelta. Kai naršote kaip registruotas klientas, mes Jūsų į pirkinių krepšelį įkeltas prekes išsaugome iki 90 dienų, o taip pat saugome informaciją, kada prekė įkelta. Kai Sintas.lt interneto svetainėje arba mobiliojoje aplikacijoje pasirenkate miestą, kad matytumėte artimiausius atsiėmimo punktus, mes šį Jūsų pasirinkimą išsaugome ir toliau tvarkome.

Kai Sintas.lt paslaugomis ir funkcijomis naudojatės kaip registruotas vartotojas, mes Jūsų pasirinkimus ir duomenis, jei tokie pateikiami, paprastai išsaugome ir susiejame su Jūsų asmenine paskyra ir kitais mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis.

Tam tikrų paslaugų neatskiriama dalimi yra elektroninių ar kitų pranešimų siuntimas (pvz. pranešimai apie paliktą pirkinių krepšelį, pranešimai apie „Norų sąraše“ išsaugotų prekių kainų sumažėjimą. Siųsdami tokius paslaugos pranešimus, mes taip pat naudojame Jūsų kontaktinius duomenis, pvz. el. pašto adresą. Daugeliu atvejų mes suteikiame Jums galimybę paslaugų pranešimų atsisakyti, nustatant atitinkamus pasirinkimus savo paskyroje ir/arba spustelint atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške, o Jums atsakius pranešimo, mes išsaugome duomenis apie Jūsų pranešimų pasirinkimus.

Asmens duomenų tvarkymo šiame punkte paminėtais tikslais teisiniu pagrindu yra Sintas.lt interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos naudojimosi taisyklės (t.y. tarp Jūsų ir Sintas.lt sudaryta naudojimosi Sintas.lt paslaugomis sutartis) arba, atskirais atvejais, - Jūsų sutikimas, kurį suteikiate konkliudentiniais veiksmais, naudodamiesi atitinkama paslauga ar funkcija.

Asmens duomenis šiame punkte paminėtais tikslais saugome tol, kol jie yra reikalingi atitinkamai paslaugai ar funkcijai suteikti ir/ar tol, kol Jūs ta paslauga ar funkcija naudojatės.

2.3. Tiesioginė rinkodara ir kiti rinkodaros veiksmai

2.3.1. Bendrieji ir suasmeninti tiesioginės rinkodaros pranešimai

Sintas.lt Jūs galite prenumeruoti naujienlaiškius, informaciją apie Sintas.lt ir/ar kitų pardavėjų naujienas, akcijas, nuolaidų kodus ir loterijas, taip pat specialiai Jums pagal Jūsų pirkimo ir naršymo istoriją pritaikytus pasiūlymus. Tam, kad galėtume pateikti Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Kiek laiko tvarkome duomenis

Jūsų kontaktiniai duomenys;

Jūsų pirkimų ir naršymo Sintas.lt istorija, jeigu pasirinkote gauti specialiai Jums pritaikytus pasiūlymus;

Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys.

Jūsų sutikimas, kurį pateikiate prenumeruodami Sintas.lt naujienlaiškius, bendruosius ir/ar specialiai Jums pritaikytus pranešimus ir pasiūlymus.

Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenis mes tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu. Tokių duomenų rinkimas ir jų analizė leidžia mums vertinti tiesioginės rinkodaros kampanijų aktualumą bei veiksmingumą, kad pranešimai Jums būtų įdomūs ir aktualūs, o mūsų vykdoma tiesioginė rinkodara - efektyvi.

Tol, kol galioja Jūsų sutikimas.

Savo sutikimą gauti naujienlaiškius, bendruosius ir/ar specialiai Jums pritaikytus pranešimus ir pasiūlymus galite bet kada atšaukti, nustatydami atitinkamus pranešimų pasirinkimus savo Sintas.lt paskyroje arba spustelėdami atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške arba susisiekdami su mumis uabsintas@gmail.com, +370 671 98111.

2.3.2. Kiti internetinės rinkodaros veiksmai

Sintas.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje mes galime naudotis Google, Adform ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Paprastai reklamos tiekėjai, kaip savarankiški asmens duomenų valdytojai, slapukų ir panašių technologijų pagalba renka Jūsų naršymo Sintas.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje duomenis, kad galėtų pateikti Jums aktualią interneto reklamą Sintas.lt, kitose interneto svetainėse ir/ar kituose internetinės reklamos kanaluose (socialiniuose tinkluose, mobiliosiose programėlėse, interneto paieškos sistemose ir pan.).

Jūsų naršymo duomenys Sintas.lt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje reklamos tikslais yra renkami ir tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kurį galite pateikti arba atšaukti sutikdami su tiksliniais (komerciniais) slapukais arba juos atmesdami.

2.4. Jūsų prašymų ir kitų užklausų nagrinėjimas

Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate mums klausimus, pateikiate mums prašymus, atsiliepimus, skundus ir pan., Jūs paprastai pateikiate mums savo asmens duomenis.

Jūsų duomenis mes naudojame tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Jūsų prašymą ar kitą užklausą, suteikti Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ar reikalavimus. Jūsų prašymų, reikalavimų ir kitų užklausų duomenis mes taip pat galime naudoti tikslu apginti savo teises ir teisėtus interesus, jeigu dėl Jūsų prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos būtų inicijuotas teisinis ginčas ar atsirastų tokio ginčo tikimybė.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Kiek laiko tvarkome duomenis

Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys;

Komunikacijos su Jumis duomenys;

Kiti duomenys, būtini Jūsų prašymui ar užklausai išnagrinėti.

- Mūsų teisinės pareigos atsakyti į Klientų prašymus ir užklausas vykdymas;

- Sutarties vykdymas, kai Jūsų prašymas ar užklausa yra susijusi su sutartimi ir/ar jos vykdymu;

- Mūsų teisėtas interesas ginti savo teises ir interesus, kai kreipiatės į mus su skundu ar pretenzija, inicijuojamas teisinis ginčas arba yra jo tikimybė.

Tol, kol išnagrinėjame Jūsų prašymą ar kitą užklausą, pateikiame atsakymą ir dar 2 metus po užklausos išsprendimo.

Jeigu dėl Jūsų prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis sprendimas.

2.5. Analitika ir statistika veiklos analizės, vystymo ir gerinimo tikslu

Norime, kad naudotis Sintas.lt interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija būtų kuo paprasčiau ir patogiau, mūsų paslaugos Klientams būtų aktualios ir naudingos, o klientų patirtis būtų kuo geriausia. Todėl, siekdami vystyti ir gerinti savo veiklą, nuolat analizuojame, kaip Klientai naudojasi Sintas.lt interneto svetaine, mobiliąja aplikacija ir Sintas.lt paslaugomis ir tvarkome toliau nurodytus duomenis.

Svarbu paminėti, kad vykdydami analitiką ir statistiką mes tvarkome nepersonalizuotus subendrintus duomenis ir netvarkome Jūsų kontaktinės ar kitokios Jus individualizuojančios informacijos. T.y., analitiniai ir statistiniai duomenys neleidžia identifikuoti konkretaus vartotojo, nėra susiejami su kitais identifikuoto vartotojo duomenimis ir nejungiami į duomenų rinkinius pagal konkretų vartotoją..

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Kiek laiko tvarkome duomenis

Subendrinti naršymo Sintas.lt interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje duomenys;

Subendrinti Klientų pirkimų duomenys;

Subendrinti naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys;

Subendrinti komunikacijos su Klientais duomenys.

Analitiką ir statistiką mes vykdome ir duomenis šiuo tikslu renkame bei tvarkome tik Jūsų sutikimo pagrindu. Jūs galite bet kada priimti ar atmesti analitinius ir statistinius slapukus, atitinkamai keisdami šių slapukų pasirinkimą aukščiau.

Saugome tiek kiek būtina šiame skirsnyje apibrėžtais tikslais.

Sintaslt interneto svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje mes galime naudotis Google Analytics ir/ar kitų svetainės analitikos paslaugas teikiančių tiekėjų įrankiais. Google Analytics ir kiti analitikos įrankiai naršymo duomenis renka slapukų ir panašių technologijų pagalba. Visgi, paprastai Google Analytics ir/ar kitų analitikos įrankių slapukai Sintas.lt veikia kaip pirmos šalies, t.y. mūsų pačių kontroliuojami slapukai.

Sintas.lt interneto svetainės ir/ar mobiliosios aplikacijos lankymo ir naudojimo analitinius ir statistinius duomenis mes renkame ir naudojame tik Jūsų sutikimo pagrindu, tikslu vertinti mūsų paslaugų ir/ar rinkodaros kampanijų našumą ir priimti svarbius veiklos vystymo bei tobulinimo sprendimus, tokius, kaip Sintas.lt prekių asortimento formavimas, paslaugų vystymas, interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos tobulinimas. Visgi, jeigu Jūs prieštarautumėte analitinių slapukų diegimui, galite juos atmesti savo interneto naršyklėje.

3. AR GALIU NESUTIKTI, KAD MANO ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI IR NAUDOTIS SINTAS.LT INTERNETO SVETAINE IR MOBILIĄJA APLIKACIJA?

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurių tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu. Pavyzdžiui, Jūs galite nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bet kuriuo metu atsisakydami tokių rinkodaros pranešimų.

Visgi, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį (pvz. Jūsų pirkimo užsakymą) ir/arba suteikti Jums pageidaujamą Sintas.lt paslaugą, Jūs negalėtumėte pateikti pirkimo užsakymo arba pasinaudoti atitinkama Paslauga, jeigu nepateiktumėte atitinkamų asmens duomenų arba neleistumėte jų tvarkyti.

4. KAM PERDUODAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Siekdami pateikti Jūsų prašomas prekes ir suteikti paslaugas, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būti siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų pirkimo užsakymą ir/ar suteikti atitinkamą paslaugą.

Jūsų asmens duomenimis perduodame pardavėjams iš kurių perkate prekes. Jūsų asmens duomenys perduodami pardavėjams tiek, kiek būtina norint tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą. Pardavėjas Jūsų asmens duomenis tvarko jo paties nustatyta tvarka, kaip savarankiškas duomenų valdytojas, todėl prieš perkant prekes ir sudarant pirkimo-pardavimo sutartį su pardavėju rekomenduojame atidžiai perskaityti pardavėjo asmens duomenų tvarkymo politiką.

Jūsų asmens duomenys yra perduodami paslaugų teikėjams. Jūsų asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjams, tokiems kaip pristatymo įmonės, skambučių centrai ir kitos įmonės, teikiančios paslaugas pardavėjui ar Sintas.lt. Šie asmenys veikia kaip Sintas.lt duomenų tvarkytojai, yra kruopščiai atrenkami ir tvarkydami asmens duomenis privalo laikytis duomenų tvarkymo sutartyje ar kitu būtu Sintas.lt pateiktų nurodymų ir reikalavimų.

Teisinio proceso ir kitais įstatymuose numatytais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jūsų asmens duomenys perduodami už EEE ribų, jei tenkinamos šios sąlygos:

- duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą, ir

- su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys pagal Europos Komisijos patvirtintas standartines duomenų tvarkymo sąlygas, kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus, arba

- Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas.

5. KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek yra būtina siekiant konkrečių tikslų, kuriais duomenys yra surinkti.

Duomenų saugojimo terminai pagal atskirus duomenų tvarkymo tikslus yra detalizuoti šios Privatumo politikos 2 skirsnyje.

Ilgesnis, nei nustatyta Privatumo politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

- esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

- Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

- jeigu duomenys būtini Sintas.lt interneto svetainės ir/ar mobiliosios aplikacijos saugumui užtikrinti, pvz. pastebėjus įtartinus lankytojo ar Kliento veiksmus ir pan.;

- esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

6. KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS, KURIUOS TVARKO SINTAS.LT?

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

- atsiųsdami mums prašymą el. paštu: uabsintas@gmail.com

- susisiekdami su mumis telefonu +370 67198111

- savo asmeninėje paskyroje.

7. KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:

- asmeninės paskyros skiltyje „Redaguoti profilį“;

- susisiekdami su mumis el. paštu uabsintas@gmail.com;

- susisiekdami su mumis telefonu +370 67198111.

8. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume, esant bent vienai iš šių aplinkybių:

- asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

- Jūs atšaukiate sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

- Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;

- Jūs pateikėte prieštaravimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūsų interesai konkrečiu atveju yra viršesni.

Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

- Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

- Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu;

- Duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų ir Jūsų interesai nėra viršesni;

- Jūsų duomenis būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo;

- Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.

Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

- susisiekdami su mumis el. paštu: uabsintas@gmail.com;

- susisiekdami su mumis telefonu: +370 67198111;

Jeigu norite ištrinti savo asmeninę Sintas.lt paskyrą, tą galite padaryti savarankiškai, paskyros skiltyje „Redaguoti profilį“ – „Paskyros pašalinimas“.

9. AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS?

Jūs turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

- Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);

- Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti;

- Sintas.lt nebereikia Jūsų asmens duomenų nustatytais tikslais, tačiau reikalingi Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

- Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:

- susisiekdami su mumis el. paštu: uabsintas@gmail.com;

- susisiekdami su mumis telefonu: +370 67198111.

10. KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.

Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:

- susisiekdami su mumis el. paštu: uabsintas@gmail.com;

- susisiekdami su mumis telefonu: +370 67198111;

11. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

Su jūsų asmens duomenimis susijusius prašymus galite pateikti šiais būdais:

- susisiekdami su mumis el. paštu: uabsintas@gmail.com;

- susisiekdami su mumis telefonu: +370 867198111.

Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.

Jūsų patogumui, prašymų formas galite rasti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros profilio redagavimo aplinkoje.

Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

12. SLAPUKAI

Interneto svetainėje ir mobiliojoje aplikacijoje mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, pvz. pikselių žymas (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatorius (angl. „Web Beacons“), tinklo duomenų rinkėjus (angl. „clear GIF“) ir pan., (toliau bendrai – Slapukai). Slapukai nesukelia jokios žalos Jūsų kompiuteriui ar įrenginiui. Jie padeda mums užtikrinti mūsų interneto svetainės ir/ar mobiliosios aplikacijos veikimą, funkcionalumą, suteikti Jums Sintas.lt paslaugas, rinkti analitinę ir statistinę naršymo svetainėje ir/ar mobiliojoje aplikacijoje informaciją, vykdyti reklamą ir rinkodarą.

Prekė pridėta palyginimui.